Navigatie en titel overslaan

Wat is het verschil tussen arbeidsinzet en arbeidsdienst?

Beide organisaties zijn ingesteld door de Duitse bezetter. De Arbeidsinzet (Arbeitseinsatz) had gedwongen tewerkstelling van Nederlanders in Duitsland ten doel. De Arbeidsdienst (Arbeitsdienst) was opgericht als nationaal-socialistisch vormingsinstituut voor Nederlandse jongeren. Zowel Arbeidsinzet als Arbeidsdienst (en diens voorganger Opbouwdienst) is als thema in de Wegwijzer opgenomen. Onder de thema’s Arbeidsinzet en Arbeidsdienst vindt u behalve meer informatie over het onderwerp ook de archieven die onder deze thema’s vallen.