Navigatie en titel overslaan

Wat betekent het als een archief beperkt/niet openbaar is?

Openbaar: er zijn geen beperkingen met betrekking tot inzage.
Beperkt openbaar: Aan de inzage van enkele inventarisnummers of van het hele archief zijn voorwaarden gesteld. Voldoet u niet aan de voorwaarden die door de archiefinstelling zijn gesteld, dan is inzage niet mogelijk. In de meeste gevallen heeft de beperking van de openbaarheid te maken met de bescherming van de privacy van personen die nog in leven (kunnen) zijn.
Niet openbaar: inzage is tot nader aangegeven datum niet toegestaan. Er is geen dispensatie mogelijk.

Belangrijk: Als één of meer inventarisnummers in een archief beperkt openbaar zijn of in het geheel niet openbaar, dan krijgt het hele archiefblok het label beperkt openbaar. Dit hoeft dus niet te betekenen dat het inventarisnummer waarin u geïnteresseerd bent beperkt openbaar of niet openbaar is. Voor informatie hierover en voor de voorwaarden dient u zich te wenden tot de archiefinstelling. Vaak staat informatie over openbaarheid ook vermeld in de inventaris die u, indien online beschikbaar, via een link in de Wegwijzer kunt raadplegen.