Navigatie en titel overslaan

Vind ik in de Wegwijzer ook informatie over de nasleep van de oorlog bijvoorbeeld over opsporing van vermiste personen of over herdenkingen?

Allereerst vindt u in de Wegwijzer het thema Nasleep. U vindt hier alles wat in eniger mate te maken heeft met de afwikkeling van de oorlog in Nederland. In de Wegwijzer zijn alleen archieven opgenomen die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog gevormde archieven zijn alleen in de Wegwijzer opgenomen als ze informatie over de oorlog kunnen bevatten. Dit betekent bijvoorbeeld dat u in de Wegwijzer verwijzingen zult vinden over de opvang van oorlogsslachtoffers, de zuivering en over de berechting van oorlogsmisdadigers. Beschrijvingen over gedenktekens en herdenkingsfeesten zult u alleen aantreffen voor zover zij informatie over oorlogsslachtoffers of gebeurtenissen in de oorlog (kunnen) bevatten. Gaat het om het organiseren van herdenkingsfeesten of het ontwerp van een gedenkteken, dan vindt u dit niet in de Wegwijzer. Ook de echte wederopbouw valt buiten het bereik van de Wegwijzer. Daarnaast verwijzen wij u graag naar de onderzoeksgids oorlogsgetroffenen die in maart 2010 online zal komen met betrekking tot de opsporing van vermiste personen en de steun en opvang na de oorlog Voor wat betreft de nasleep van de oorlog in Nederlands-Indiƫ, zie bijvoorbeeld de website Afscheid van Indiƫ.