Navigatie en titel overslaan

Onder Nederlands-Indië is in de Wegwijzer zowel een thema internering als een thema kampen en gevangenissen opgenomen, wat is het verschil?

Het thema Internering is bedoeld voor de internering van Duitsers en NSB-ers in de eerste oorlogsjaren, toen Nederlands-Indië nog onder Nederlands bestuur viel en voor internering van NSB-ers en Duitsers vlak na de oorlog. Het thema Kampen en Gevangenissen biedt met name plaats aan archieven met betrekking tot de (burger)interneringskampen waar de Japanners Nederlandse onderdanen in onderbrachten.