Navigatie en titel overslaan

Mijn familie heeft ondergedoken gezeten. Kan ik daar informatie over vinden?

Omdat onderduiken een clandestiene activiteit was, is het goed mogelijk dat er geen informatie is overgebleven over uw familie. Toch kunt u in de Wegwijzer allerhande informatie vinden over onderduiken. Een goede start voor uw onderzoek kunnen archieven zijn met betrekking tot de gemeente waar uw familie ondergedoken heeft gezeten. Daarnaast vindt u archieven of stukken met betrekking tot onderduiken onder de combinatie van de thema’s Illegaliteit en Steun en Opvang.