Navigatie en titel overslaan

Thema's

Nederland

Rechtspraak tijdens WO2

Wat kunt u onder dit thema vinden?
Van de Duitse rechtspraak in Nederland is weinig schriftelijk materiaal overgebleven. Zo is van minder dan de helft van het aantal zaken dat het Obergericht behandeld heeft, materiaal overgebleven. Het NIOD-archief van het Landesgericht bevat materiaal van zo’n 500 zaken en in andere collecties en archieven zijn nog eens zo’n 500 zaken te vinden. Er zijn echter veel meer zaken door het Landesgericht behandeld, die dus verloren zijn gegaan. In veel gevallen is daarnaast het wél bewaarde materiaal fragmentarisch van aard. Verder zijn natuurlijk archieven en stukken van Nederlandse rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad onder dit thema geplaatst. Stukken met betrekking tot in hechtenis nemen van verdachten zijn veelal onder beide subthema’s geplaatst, omdat niet altijd duidelijk is of het hier Duitse of Nederlandse rechtspraak betreft.