Navigatie en titel overslaan

Thema's

Nederland

Oorlogsslachtoffers en Gesneuvelden

Veel mensen hebben op een bepaalde manier schade ondervonden door de oorlog. Sommige groepen zijn vervolgd en gestorven in kampen, anderen zijn gefusilleerd, weer anderen zijn het slachtoffer geworden van oorlogshandelingen, zoals bombardementen. Daarnaast zijn er ook nog ontelbare mensen huis en haard kwijtgeraakt in de oorlog. Enkele cijfers:

 • Van de 107.000 gedeporteerde joden kwamen ruim 5200 terug. Van de naar schatting 140.000 Joden die voor de oorlog in Nederland woonden, is ongeveer 75% omgekomen.
 • 578 zigeuner-mannen, vrouwen en kinderen werden opgepakt. 260 mensen werden vanuit Westerbork weer vrijgelaten. Volgens een opgave van het Rode Kruis keerden slechts 31 zigeuners weer terug na de oorlog.
 • Op de Erelijst van Gevallenen staan verschillende categorie├źn:
  • Omgekomen militairen van de Koninklijke Landmacht (c.a. 2500)
  • Omgekomen officieren en manschappen van de Koninklijke Marine (c.a. 3000)
  • Omgekomen bemanningsleden van Nederlandse koopvaardijschepen (c.a. 1500)
  • Leden van het verzet in Nederland (c.a. 7000)

Wat kunt u onder dit thema vinden?
U vindt hier alles wat met overledenen ten gevolge van de oorlog te maken heeft. U kunt daarbij denken aan geliquideerde verzetsmensen en aan bijvoorbeeld militairen, waarbij zowel Duitse als Nederlandse en geallieerde gesneuvelden hieronder geplaatst zijn. Verder vindt u stukken met betrekking tot oorlogsgetroffenen terug, waarbij u kunt denken aan mensen die hun huis verloren zijn.