Navigatie en titel overslaan

Woordenlijst

Archief: Een doorgaans samenhangend geheel van archiefstukken (documenten) die zijn ontvangen of opgesteld door een persoon, groep personen of een organisatie.

Archiefinstelling: Heet ook wel archiefbewaarplaats en bestaat uit archiefdepot(s) die zijn ingericht voor blijvende bewaring van archieven en is vrij toegankelijk voor publiek dat openbare archieven ter plekke kan inzien.

Archiefstuk: Document, ongeacht zijn vorm, naar zijn aard bestemd om te berusten onder de persoon, groep of organisatie die het heeft ontvangen of opgesteld uit hoofde van zijn of haar activiteiten, zijn of haar taken of ter handhaving van zijn of haar rechten.

Archiefvormer: Organisatie, persoon of groep personen (bijvoorbeeld een familie) die één archief of verzameling heeft aangelegd.

Inventaris: Een doorgaans systematisch ingedeeld overzicht van de inhoud van een archief met daarin meestal de geschiedenis van de archiefvormer en/of van het archief en een specificatie van de verschillende onderdelen (inventarisnummers).

Inventarisnummer: een uniek nummer dat binnen een archief aan een archiefstuk wordt gegeven.

Openbaarheid: Geeft aan in hoeverre een archief vrij is in te zien. Soms zijn er beperkende maatregelen vastgesteld, zoals van stukken waar persoonsgegevens in voorkomen.  In dat geval dient u vaak toestemming te vragen om het archiefstuk in te zien.

Plaatsingslijst: Is net als de inventaris een overzicht van de inhoud van een archief, maar veel beknopter en doorgaans zonder inleiding waarin informatie te vinden is over de archiefvormer of de geschiedenis van het archief.

Regionaal Historisch Centrum: Een archiefinstelling die de archieven beheert van een hele regio en doorgaans ook andere diensten aanbiedt, zoals een bibliotheek, een documentatiecentrum, etc. Meestal zijn de oude rijksarchiefdiensten in de regionaal historische centra opgegaan, wat betekent dat hier ook provinciale archieven te vinden zijn.

Streekarchief: Een archiefinstelling die de archieven van meerdere gemeenten in een streek beheert.

Streekarchivariaat: Een samenwerkingsverband tussen meerdere gemeenten in een streek. Veelal zijn de archieven bij de afzonderlijke gemeenten in te zien.

Zie ook de Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen: http://www.archiefwiki.org/wiki/Categorie:Terminologie

ArchievenWO2.nl naar Oorlogsbronnen.nl

Het is zeven jaar geleden dat 225 archiefinstellingen met het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en Nationaal Archief de handen ineen sloegen en de website ArchievenWO2.nl opleverden. Dit destijds eerste landelijke en digitale overzicht van fysiek verspreide oorlogsarchieven, heeft jarenlang gediend als een centraal startpunt voor WO2-archiefonderzoek. Na zeven jaar is het echter tijd voor technische en inhoudelijke vernieuwing. Daarom worden per half november 2017 de archiefbeschrijvingen opgenomen in de collectie-portal van het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) www.oorlogsbronnen.nl

Lees meer via www.oorlogsbronnen.nl/nieuws/reboot-archievenwo2nl-thematische-ingang-portal-oorlogsbronnennl