Navigatie en titel overslaan

Links

Nationaal Archief

Het Nationaal Archief beheert de archieven van de landelijke overheid, maar ook archieven van maatschappelijke organisaties en individuele personen die van nationaal belang zijn (geweest). Daarnaast beschikt het Nationaal Archief over een grote collectie foto's en historische kaarten.

Nationaal Archief

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie

Bij het NIOD zijn archieven van de Duitse bezetting van Nederland en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië bijeengebracht, evenals grote collecties illegale kranten en pamfletten, affiches en foto’s, boeken en artikelen.

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie

Onderzoeksgids Oorlogsgetroffenen WO2

In dit samenwerkingsproject van het NIOD en het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis zijn op een website voor het eerst archieven, organisaties en personen in kaart gebracht die na 1945 betrokken waren bij de terugkeer, opvang en naoorlogse positie van getroffenen van de Tweede Wereldoorlog uit Nederland en Nederlands-Indië.

Oorlogsgetroffenen WO2

Afscheid van Indië

Deze website is een digitale bron waarin u Nederlandse en buitenlandse documenten kunt raadplegen over de Japanse bezetting, de bersiapperiode en de dekolonisatie van Nederlands-Indië

Afscheid van Indië

Sobibor interviews

Op deze website kijkt en luistert u naar dertien interviews met overlevenden van Sobibor. Soms emotioneel, soms afstandelijk vertellen zij over hun door de oorlog verstoorde leven, de mensonterende omstandigheden in het kamp, hun ontsnapping en hun leven na de oorlog.

Sobibor interviews

Het Verhalen Archief

Het verhalenarchief verzamelt persoonlijke verhalen: familiegeschiedenissen, vrolijke, droevige, alledaagse en soms wonderlijke lotgevallen.

Verhalen Archief

BeeldbankWO2

Alle afbeeldingen van de Tweede Wereldoorlog van de Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea, herinneringscentra en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie zijn bijeengebracht in deze databank. Iedereen kan beelden inzien en bestellen.

BeeldbankWO2

Beelden voor de toekomst

In dit project redden zes instellingen een belangrijk deel van het audiovisueel erfgoed van Nederland door conservering en digitalisering. Het gedigitaliseerde materiaal komt zo breed mogelijk beschikbaar voor onderwijs en het publiek.

Beelden voor de toekomst

Kamparchieven.nl

Hier vindt u een overzicht van de archieven en collecties over Duitse kampen in Nederland. Ook wordt informatie over het kampleven aangeboden.

Kamparchieven

Go2War2

Go2War2 is een project van de Stichting Informatie Wereldoorlog Twee. Het is het grootste Nederlandstalige online naslagwerk over de Tweede Wereldoorlog.

Go2War2

WO2Online

WO2Online streeft naar een zo compleet mogelijk overzicht van de beschikbare, maar vooral betrouwbare kennis over de Tweede Wereldoorlog op internet. Met een telkens wisselende tentoonstelling en een groot overzicht van beschikbare bronnen is WO2Online hét startpunt voor informatie over de Tweede Wereldoorlog op internet.

WO2Online

WO2 Forum

Deze website is een groot forum over alles wat met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft. Ook wordt gediscusieerd over andere oorlogen. Iedereen kan zich aanmelden en posten.

WO2 Forum

Startpagina

Ook het onderwerp 'de Tweede Wereldoorlog' heeft een startpagina, waarop diverse verwijzingen staan naar allehande sites over de oorlog, waaronder sites over de Duitse strijd, Azië en Nederland.

Startpagina Tweede Wereldoorlog

WO2 in muziek

Deze website gaat over de betekenis van muziek in de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Verboden muziek, muziek uit kampen, amusementsmuziek, propagandaliederen en andere werken die in de oorlogsjaren zijn ontstaan, zijn op deze site te horen.

WO2-muziek

ArchievenWO2.nl naar Oorlogsbronnen.nl

Het is zeven jaar geleden dat 225 archiefinstellingen met het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en Nationaal Archief de handen ineen sloegen en de website ArchievenWO2.nl opleverden. Dit destijds eerste landelijke en digitale overzicht van fysiek verspreide oorlogsarchieven, heeft jarenlang gediend als een centraal startpunt voor WO2-archiefonderzoek. Na zeven jaar is het echter tijd voor technische en inhoudelijke vernieuwing. Daarom worden per half november 2017 de archiefbeschrijvingen opgenomen in de collectie-portal van het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) www.oorlogsbronnen.nl

Lees meer via www.oorlogsbronnen.nl/nieuws/reboot-archievenwo2nl-thematische-ingang-portal-oorlogsbronnennl