Navigatie en titel overslaan

Colofon

Deze website is een product van het Nederlandse Instituut voor
Oorlogsdocumentatie en het Nationaal Archief, in samenwerking met Zicht Online
en Mindbus. Dit project is mogelijk gemaakt door subsidie van het ministerie van
VWS, in het kader van het programma Erfgoed van de Oorlog.

NIOD

 • Pauline Onderwater
 • Annemieke van Bockxmeer
 • Ruben de Vos
 • Fred Reurs
 • Laura van Kessel
 • Lieke Janssen
 • Josse Pietersma
 • Elly Touwen
 • Anne Helfrich 

Nationaal Archief

 • Sandra Sacher
 • Jan Kompagnie
 • Johan van Langen
 • Irene Gerrits
 • Yvette Hoitink
 • Pieter Koenders
 • Gijsbert Kruithof
 • Jeroen van Luin
 • Tim de Haan
 • Liesbeth Strasser 

Zicht Online

 • Maarten van Maarschalkerweerd
 • Jan-Willem Buddingh
 • Gerard van Helden
 • Rik van der Kemp
 • Paul van Dam 

Mindbus

 • Peter van Marwijk
 • Gijs van Dam

ArchievenWO2.nl naar Oorlogsbronnen.nl

Het is zeven jaar geleden dat 225 archiefinstellingen met het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en Nationaal Archief de handen ineen sloegen en de website ArchievenWO2.nl opleverden. Dit destijds eerste landelijke en digitale overzicht van fysiek verspreide oorlogsarchieven, heeft jarenlang gediend als een centraal startpunt voor WO2-archiefonderzoek. Na zeven jaar is het echter tijd voor technische en inhoudelijke vernieuwing. Daarom worden per half november 2017 de archiefbeschrijvingen opgenomen in de collectie-portal van het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) www.oorlogsbronnen.nl

Lees meer via www.oorlogsbronnen.nl/nieuws/reboot-archievenwo2nl-thematische-ingang-portal-oorlogsbronnennl