Navigatie en titel overslaan

Archiefinstellingen

Wetterskip Fryslän

Contact

Harlingerstraatweg 113
8914 AZ  Leeuwarden
T. 058-292 22 22
F. 058-292 22 23
E. info@wetterskipfryslan.nl
W. www.wetterskipfryslan.nl
Op 1 januari 2004 zijn alle Friese waterschappen gefuseerd tot één waterschap: Wetterskip Fryslân. De oude archieven (vanaf ca. 1550) van dit waterschap bevinden zich in Tresoar, Postbus 2367, 8901 AC Leeuwarden (bezoekadres: Boterhoek 1), tel. 058-7890789, email: info@tresoar.nl, website: www.tresoar.nl.

In Tresoar berusten de archieven van alle Friese zeewerende en IJsselmeerwerende waterschappen, evenals van de ‘binnenlandse’ waterschappen. Er zijn archiefstukken bewaard gebleven van in totaal ongeveer 560 waterschappen. In veel van deze archieven zijn ook stukken te vinden uit de periode 1940-1945.