Navigatie en titel overslaan

Archiefinstellingen

Tresoar

Contact

Boterhoek 1
8911 DH  Leeuwarden
T. 058-789 07 89
F. 058-789 07 77
E. info@tresoar.nl
W. www.tresoar.nl
Tresoar is op 1 september 2002 ontstaan na de fusie van het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD), de Provinciale- en Buma-bibliotheek (PBF) en het Rijksarchief in Friesland (RAF).

Tresoar beheert ook de archieven van de Provincie Friesland.

Publicaties

Huizinga, J.J., Friesland en de Tweede Wereldoorlog (Leeuwarden 1996).
Keizer, Jasper, De zwarte wagon. Verraders in Friesland (Leeuwarden 2007).
Kooistra, Jack, Een laatste saluut. Fryslân in de oorlog (Leeuwarden 2007).