Navigatie en titel overslaan

Archiefinstellingen

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Contact

Het streekarchivariaat Noordoost-Friesland beheert de archieven van de gemeenten Ameland, Dongeradeel en Schiermonnikoog.

De gemeente Dongeradeel is in 1984 ontstaan uit de gemeenten Dokkum, Oostdongeradeel en Westdongeradeel.

Van deze instelling zijn (nog) geen gegevens bekend betreffende de oorlogsgerelateerde archieven.