Navigatie en titel overslaan

Archiefinstellingen

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Contact

Prins Willem-Alexanderhof 5
2595 BE  Den Haag
T. 070-333 97 77
F. 070-333 97 89
E. info@rkd.nl
W. website.rkd.nl
In 1932 opende het RKD zijn deuren. De basis van de collectie is gelegd door de kunsthistoricus dr. Cornelis Hofstede de Groot (1863-1930).

Publicaties

Aalders, Gerard, Roof. De ontvreemding van joods bezit tijdens de Tweede Wereldoorlog, Amsterdam 1999.
Adrichem, Jan van, Max Nord, Rebel, mijn hart. Kunstenaars 1940-1945, Zwolle 1995.
Baruch, Jet, Liesbeth van der Horst, Het Rijksmuseum in oorlogstijd, Amsterdam 1985.
Hollander, Pieter den, De zaak Goudstikker, Amsterdam 1998.
Muller, Eelke, Helen Schretlen, Betwist bezit. De Stichting Nederlands Kunstbezit en de teruggave van roofkunst na 1945, Zwolle 2002.
Mulder, Hans, H.L.C. Jaffé, Kunst in crisis en bezetting. Een onderzoek naar de houding van Nederlandse kunstenaars in de periode 1930-1945, Utrecht 1978.
Venema, Adriaan, Kunsthandel in Nederland 1940-1945, Amsterdam 1986.
De verboden muze. Onderdrukking van kunst en kultuur 1933-1945, tentoonstellingscatalogus Amsterdam (Joods Historisch Museum) 1970.