Navigatie en titel overslaan

Archiefinstellingen

RHC Groninger Archieven

Contact

Cascadeplein 4
9726 AD  Groningen
T. 050-599 20 00
F. 050-599 20 50
E. info@groningerarchieven.nl
W. www.groningerarchieven.nl
Het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven is in 2002 ontstaan na een fusie van het Rijksarchief in de provincie Groningen en het Gemeentearchief Groningen.

De Groninger Archieven werken nauw samen met enkele zelfstandige organisaties die gevestigd zijn in hetzelfde gebouw:
◾het Gronings AudioVisueel Archief (GAVA)
◾het Huis van de Groninger Cultuur
◾het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG)
◾het Poparchief Groningen
◾de Groninger Historische Publicaties
◾de Vereniging Stad & Lande


De Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG) is hét documentatie- en informatiecentrum over de Tweede Wereldoorlog in de provincie Groningen.

Het OVCG verzamelt alles wat betrekking heeft op de periode van bezetting, bevrijding en wederopbouw van de provincie Groningen: kranten, dagboeken, foto's, affiches, brieven en gebruiksvoorwerpen. Een belangrijk onderdeel van de archiefcollectie is het kaartensysteem van verzetsbetrokkenen. Deze handgeschreven kaarten zijn gescand en online te bekijken, zie toegang 2183. De overige documenten van het OVCG vindt u in toegang 2220 en kunt u, mits openbaar, aanvragen in de studiezaal.

Publicaties

Boiten, E.A.J. (e.a.), Groningen in oorlogstijd. Aspecten van de bezettingsjaren 1940-1945 (Groningen 1980).
Mulder, A.A.J., Verzetsman in uniform (Hooghaalen, 2001)