Navigatie en titel overslaan

Archiefinstellingen

Regionaal Archief Rivierenland

Contact

J.S. de Jongplein 3
4001 WG  Tiel
T. 0344-61 22 30
F. 0344-63 15 04
E. info@regionaalarchiefrivierenland.nl
W. www.regionaalarchiefrivierenland.nl
Het Regionaal Archief Rivierenland is het historisch informatie- en documentatiecentrum voor de gemeenten Tiel, Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Geldermalsen en Neerijnen. Het RAR beeert ook de archieven van Waterschap Rivierenland; een aantal heeft betrekking op polders en waterschappen buiten het formele werkgebied van het RAR.

In 1956 is een gedeelte van de gemeente Wadenoijen opgegaan in de gemeente Tiel. Het andere gedeelte van Wadenoijen ging op in de gemeente Zoelen die samen met de gemeente Beusichem in 1978 opging in Buren. In 1999 gingen voorts Lienden en Maruik in Buren op.
De gemeente Nederbetuwe ontstond op 1 januari 2002 door de fusie van de gemeenten Dodewaard, Echteld en Kesteren. Tussen 1 januari 2002 en 1 april 2003 heette deze fusiegemeente "Kesteren". Later is deze naam veranderd in gemeente Neder-Betuwe.
De huidige gemeente Geldermalsen is op 1 januari 1978 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Beesd, Buurmalsen, Deil en Geldermalsen.
De gemeente Neerijnen is ontstaan op 1 januari 1978 en is een samenvoeging van de voormalige gemeenten Haaften, Waardenburg, Est en Opijnen, Varik en Ophemert.

Publicaties

Bekker, J., Besneden en begraven. Vijf eeuwen joden in Tiel (Tiel 1992).
Doornmalen, S.E.M. (red.), Ochten in last, 1940-1945 (Ochten 1995).
Huitsing, H.H., Archiefstukken uit een verscheurde tijd in Tiel, Buren en Culemborg. 1940-1945 (Tiel 1985).
Manassen, Sal, Zeventien november 1942. Een zware dag voor de Tielse Joden- Een zwarte dag voor de Tielse politie - Een gouden bladzijde in het leven van politiecommissaris J.S. de Jong en de heren doktoren J.P. Asjes, G.J.W. ten Bokkel Huinink, F. Jonkers (Tiel 1985).
Nekeman, A., De overlevers (Tiel/Amsterdam 2006).