Navigatie en titel overslaan

Archiefinstellingen

Archief van de Regio Nederland van de Sint Clemens Provincie van de Redemptoristen

Contact

Wittemer Allee 32
6286 AB  Wittem
T. 043-450 17 41
F. 043-450 30 55
E. info@kloosterwittem.nl
W. www.redemptoristen.nl/lay-out/index.htm
De Sint Clemens Provincie is een unit binnen de Congregatie van de Allerheiligste Verlosser (Redemptoristen), die haar hoofdzetel heeft in Rome. Nederland vormde lange tijd een eigen Nederlandse Provincie, maar per augustus 2005 zijn de Provincies Nederland, Vlaanderen, Noord-Duitsland en Zwitserland gefuseerd tot één nieuwe Sint Clemens Provincie waarin de voormalige provincies nu regio's zijn. De regio Nederland omvat momenteel nog drie huizen in Nijmegen, Roermond en Wittem.

Publicaties

Vinkenburg, J., "De Nederlandse provincie CssR in de oorlogsjaren 1940-1945. Voordrachten gehouden op de provinciedag te Zenderen, 20 juni 1995"