Navigatie en titel overslaan

Archiefinstellingen

Nieuw Land Erfgoedcentrum

Contact

Oostvaardersdijk 01-13
8242 PA  Lelystad
T. 0320-26 07 99
F. 0320-26 04 36
E. info@nieuwlanderfgoedcentrum.nl
W. www.nieuwlanderfgoedcentrum.nl#http://www.nieuwlanderfgoedcentrum.nl
Nieuw Land Erfgoedcentrum is ontstaan uit een fusie van het Archeologisch Depot Flevoland, Nieuw Land Poldermuseum, Rijksarchief in Flevoland, Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland en een samenwerkingsverband met de gemeenten Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde en het Waterschap Zuiderzeeland.

De gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde zijn in respectievelijk 1972, 1980 en 1984 ontstaan uit het Openbaar Lichaam de Zuidelijke Ijsselmeerpolders.
De gemeente Urk hoorde tot 1950 onder de provincie Noord-Holland en daarna tot 1986 onder de provincie Overijssel.

Publicaties

Stichting Urker Uitgaven, Van bezetting en bevrijding. Urk in oorlogstijd 1940-1945 (Urk 1995).
C.C. van Baalen, Paradijs in oorlogstijd? Onderduikers in de Noordoostpolder 1942-1945 (deel 49 in de serie publikaties van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de Drooggelegde Zuiderzeepolders, Zwolle 1986)