Navigatie en titel overslaan

Archiefinstellingen

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD)

Contact

Herengracht 380
1016 CJ  Amsterdam
T. 020-523 38 00
F. 020-523 38 88
E. info@niod.nl
W. www.niod.nl
Het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD) is kort na de bevrijding, op 8 mei 1945, opgericht in het besef van het grote belang van de bezettingsperiode. Het verzamelen en ordenen van materiaal over Nederland tijdens de Duitse bezetting behoorde tot één van de taken van het instituut. Daarnaast verrichtte het RIOD wetenschappelijk onderzoek, wat onder meer resulteerde in het werk van Loe de Jong, jarenlang directeur van het RIOD, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Behalve het ontsluiten en beheren van de archieven en van andere collecties en het doen van onderzoek ontstond uit de dagelijkse instituutspraktijk een derde belangrijke taak. Het instituut kreeg vele verzoeken om informatie van overheidsinstellingen, particuliere organisaties en privé-personen. Speciale vermelding verdient het verificatie-onderzoek ten behoeve van de vele tienduizenden aanvragen voor uitkeringen en schadeloosstellingen die in de loop der jaren bij de overheid binnen zijn gekomen. Sinds 1 januari 1999 is het Instituut onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en veranderde het RIOD in het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). Het instituut bestaat nu meer dan zestig jaar en is hét centrum in Nederland voor de kennis en de bestudering van Nederland (inclusief Nederlands-Indië) en de Tweede Wereldoorlog. Tegenwoordig is het werkterrein van het Instituut verruimd en is het onderzoeksterrein geformuleerd als de geschiedenis van de beide wereldoorlogen in hun contemporain-historische context, met inbegrip van hun maatschappelijke uitwerking op langere termijn. Bij het NIOD zijn archieven van de Duitse bezetting van Nederland en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië bijeengebracht, evenals grote collecties illegale kranten en pamfletten, affiches en foto’s, boeken en artikelen.

Publicaties

Zie op de NIOD-site 'publicaties'.