Navigatie en titel overslaan

Archiefinstellingen

Koninklijk Huisarchief

Contact

Paleis Noordeinde
2500 GK  Den Haag
T. 070-362 47 01
F. 070-365 93 48
E. koninklijk.huisarchief@dkh.nl
W. www.koninklijkhuis.nl/encyclopedie/organisatie/koninklijk-huisarchief
Een verzoek voor onderzoek kunt u schriftelijk indienen bij de directeur van het Koninklijk Huisarchief. Archiefstukken uit de twintigste eeuw zijn meestal nog niet voor onderzoek vrijgegeven. De toegang en wetenschappelijk gebruik van de collecties zijn vastgelegd in het reglement van het Koninklijk Huisarchief.

Van deze instelling zijn (nog) geen gegevens bekend betreffende de oorlogsgerelateerde archieven.