Navigatie en titel overslaan

Archiefinstellingen

Hoogheemraadschap van Rijnland

Contact

Archimedesweg 1
2333 CM  Leiden
T. 071-516 86 19
F. 071-512 39 16
E. archief@rijnland.net
W. www.rijnland.net
Rijnland is een van de oudste waterschapsorganisaties in Nederland met een boeiende, uitvoerig beschreven geschiedenis al sinds de 13e eeuw. Rijnland bezit daarom een rijke verzameling archieven en collecties die betrekking hebben op de geschiedenis van het hoogheemraadschap en de voormalige inliggende waterschappen en polders.

De toegangen tot de archieven van het hoogheemraadschap zijn in toenemende mate online beschikbaar. Naast deze toegangen oftewel inventarissen kunt u ook het systematisch overzicht (overzicht van alle archieven in onze collectie) raadplegen en het overzicht van archiefvormers. De Rijnlandse charters zijn een bijzondere verzameling van archiefbescheiden. Zij zijn nu ook online toegankelijk.