Navigatie en titel overslaan

Archiefinstellingen

Historisch Centrum Leeuwarden (HCL)

Contact

Groeneweg 1
8911 EH  Leeuwarden
T. 058-233 83 99
F. 058-233 23 15
E. historischcentrum@leeuwarden.nl
W. www.historischcentrumleeuwarden.nl#http://www.historischcentrumleeuwarden.nl
Het HCL is ontstaan uit het voormalige Gemeentearchief van Leeuwarden. Het centrum beheert naast de archieven van de gemeente Leeuwarden ook de archieven van de gemeente Leeuwarderadeel.

Publicaties

Schaaf, Ype, Laarzen op de Lange Pijp. Leeuwarden in de Tweede Wereldoorlog (Franeker 1994).