Navigatie en titel overslaan

Archiefinstellingen

Gemeentearchief Nijefurd

Contact

Merk 1
8711 CL  Workum
T. 0515-54 88 88
F. 0515-54 24 63
E. info@nijefurd.nl
W. www.nijefurd.nl/#http://www.nijefurd.nl
In 1984 ontstond Nijefurd uit de gemeenten Hemelumer Oldeferd (tot 1956 Hemelumer Oldephaert en Noordwolde), Hindeloopen, Stavoren (tot 1979 Staveren) en Workum.

De inventarissen van de gemeentelijke archieven kunt u ook vinden op de website: www.friesarchiefnet.nl/nijefurd.