Navigatie en titel overslaan

Archiefinstellingen

Gemeentearchief Grootegast

Contact

Hoofdstraat 97
9861 AC  Grootegast
T. 0594-695753
F. 0594-614029
E. info@grootegast.nl
W. www.grootegast.nl
Door de gemeentelijke herindeling in 1990 zijn de gemeenten Grootegast en Oldekerk samengevoegd tot de huidige gemeente Grootegast. Dit hield tevens in dat de archieven van deze gemeenten dienden te worden afgesloten en een nieuw archief moest worden opgebouwd.
Met name de afgesloten archieven van deze gemeenten zijn een bron van informatie voor eventuele onderzoekers. In principe zijn deze archieven openbaar met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
Van deze 'oude' archieven zijn beschrijvende inventarissen aanwezig. Genoemde inventarissen zijn via Groninger Archiefnet raadpleegbaar en zo kunt u een indruk krijgen van de aanwezige archiefbestanden.
Ook van beide voormalige gemeenten zijn de registers van de burgerlijke stand vanaf 1811 en de oude bevolkingsregisters aanwezig. Deze registers worden vaak voor stamboomonderzoek geraadpleegd. Deze registers zijn inmiddels digitaal opgeslagen om beschadiging aan de originele registers te voorkomen. Ook heeft digitale opslag als voordeel dat heel snel gericht gezocht kan worden.

Van deze instelling zijn (nog) geen gegevens bekend betreffende de oorlogsgerelateerde archieven.