Navigatie en titel overslaan

Archiefinstellingen

Gemeente Terschelling

Contact

Burg. van Heusdenweg 10a
 West-Terschelling
T. 0562-44 62 44
F. 0562-44 62 99
E. gemeente@terschelling.nl
W. www.terschelling.nl/index.php?mediumid=1#http://www.terschelling.nl/index.php?mediumid=1
Tot 1942 viel Terschelling onder Noord-Holland.

Publicaties

Leeuwen, P. van, Terschelling en zijn rol in de luchtoorlog "Tigerstelling" (z.p. 1995).
Wal, Johan van der, 'We vieren het pas als iedereen terug is'. Terschelling in de Tweede Wereldoorlog (Franeker 2007).
Idem, 'Zij zijn niet waarlijk dood...' Terschellinger zeelieden in de Tweede Wereldoorlog (Franeker 2001).