Navigatie en titel overslaan

Archiefinstellingen

Gemeente Sneek

Contact

Marktstraat 15
8601 CR  Sneek
T. 0515-48 55 55
F. 0515-42 11 86
E. info@sneek.nl
W. www.sneek.nl


De meeste archiefinventarissen van het gemeentelijk archief zijn in te zien via internet, op de site van het Fries archiefnet, www.friesarchiefnet.nl

Van deze instelling zijn (nog) geen gegevens bekend betreffende de oorlogsgerelateerde archieven.

Publicaties

Amstel, H. van, en A. Booij, De Waag staat in brand (Leeuwarden, 1995), uitgegeven in opdracht van de Stichting Sneek 1940-1945, met steun van het Old Burger Weeshuis en de gemeente Sneek