Navigatie en titel overslaan

Archiefinstellingen

Gemeente Schinnen

Contact

Scalahof 1
6365 BK   Schinnen
T. 046-443 92 92
F. 046-443 92 24
E. info@schinnen.nl
W. www.schinnen.nl/#http://www.schinnen.nl
In 1982 is gemeente Oirsbeek aan de gemeente Schinnen toegevoegd. De archiefbescheiden van vóór 1982 van Amstenrade, Oirsbeek en Schinnen zijn overgebracht naar het stadsarchief van Sittard-Geleen in Born. De archiefbewaarplaats in het gemeentehuis in Schinnen voldoet niet (meer) aan de eisen; bovendien is er geen studiezaal waar geïnteresseerden onder toezicht onderzoek (bijvoorbeeld stamboomonderzoek) kunnen doen. Onderzoekers kunnen voortaan naar het stadsarchief van Sittard-Geleen. Het is met zijn vele andere archieven (ook van Beek en Stein) een waar streekarchief voor de westelijke mijnstreek geworden.

Van deze instelling zijn (nog) geen gegevens bekend betreffende de oorlogsgerelateerde archieven.

Publicaties

Extra, Ger, Historie Schinnen jaarboek 1994 Oorlog en bevrijding (Schinnen 1994).