Navigatie en titel overslaan

Archiefinstellingen

Gemeente Menaldumadeel

Contact

Dyksterbuorren 16
9036 MS  Menaldum
T. 0518-45 29 00
F. 0518-45 29 99
E. gemeente@menaldumadeel.nl
W. www.menaldumadeel.nl


Een deel van de archieven is geïnventariseerd. Deze inventarissen zijn re raadplegen via www.friesarchiefnet.nl.

Publicaties

Bosma, Andries, Net ferjitte... Niet fergete : Menaldumadeel en het Bildt in de jaren 1940-1945 (Franeker 1995).