Navigatie en titel overslaan

Archiefinstellingen

Gemeente Littenseradiel

Contact

Keatsebaen 1
8731 BN  Wommels
T. 0515-33 44 35 of 0515-33 44 34
F. 0515-33 23 85
E. info@littenseradiel.nl
W. www.littenseradiel.nl/#http://www.littenseradiel.nl
Littenseradiel (tot 1985 Littenseradeel) is in 1984 ontstaan uit de gemeenten Baarderadeel en Hennaarderadeel.

Een volledig overzicht van de archiefinventarissen kunt u vinden op www.friesarchiefnet.nl.