Navigatie en titel overslaan

Archiefinstellingen

Gemeente Het Bildt

Contact

Van Harenstraat 47
9076 BT  St.-Annaparochie
T. 0518-40 92 14
F. 0518-40 92 50
E. info@hetbildt.nl
W. www.hetbildt.nl/#http://www.hetbildt.nl


De inventarissen zijn te raadplegen via www.friesarchiefnet.nl.

Publicaties

Bosma, Andries en Harrie Dijkstra, Net ferjitte... Niet fergete : Menaldumadeel en het Bildt in de jaren 1940-1945 (Franeker 1995).