Navigatie en titel overslaan

Archiefinstellingen

Gemeente Heerenveen

Contact

Postbus 15000
8440 GA  Heerenveen
T. 0513-61 76 17
F. 0513-61 74 75
E. j.bouma@heerenveen.nl
W. www.heerenveen.nl/#http://www.heerenveen.nl
Heerenveen ontstond in 1934 uit de gemeenten Aengwirden en Schoterland. Per 1 juli 1934 werden de gemeenten Engwirden en Schoterland samengevoegd tot de nieuwe gemeente Heerenveen. Tevens werd de grens met Haskerland gewijzigd. Een gedeelte van Haskerland, grotendeels omvattende het voormalig dorp Nijehaske ging over naar de gemeente Heerenveen. Een gedeelte van voormalig Schoterland, omvattende de dorpen Rottum, Gaast, Rotsterhaule, St. Johannesga, Rohel, Delfstrahuizen en Schoteruitterdijken, ging over naar Haskerland