Navigatie en titel overslaan

Archiefinstellingen

Gemeente Ferwerderadiel

Contact

Hegebeintumerdyk 2
9172 PJ  Ferwert 
T. 0518-41 88 88 
F. 0518-41 88 77
E. info@ferwerderadiel.nl
W. www.ferwerderadiel.nl/#http://www.ferwerderadiel.nl
In 1999 veranderd van naam: van Ferwerderadeel naar Ferwerderadiel.

Een deel van de archieven is geïnventariseerd. Deze inventarissen zijn re raadplegen via www.friesarchiefnet.nl.