Navigatie en titel overslaan

Archiefinstellingen

Gemeente De Fryske Marren

Contact

Herema State 1
8501 AA  Joure
T. 0513 - 14 05 14
F. 0513 - 41 36 84
E. info@defryskemarren.nl
W. www.defryskemarren.nl


De gemeente Skarsterlân is per 1 januari 2014 gefuseerd met de gemeente Lemsterland en de gemeente Gaasterlân-Sleat. De nieuwe gemeente die per 1 januari 2014 is ontstaan heeft als naam De Fryske Marren (De Friese Meren).

De gemeente De Fryske Marren beheert, als rechtsopvolger, de archieven van de volgende gemeenten:

- Gemeente Haskerland
- Gemeente Doniawerstel
- Gemeente Skarsterlân
- Gemeente Gaasterland
- Gemeente Sloten
- Gemeente Gaasterlân-Sleat
- Gemeente Lemsterland