Navigatie en titel overslaan

Archiefinstellingen

Gemeente Borne

Contact

Rheineplein 1
7622 DG  Borne
T. 074-265 87 30
F. 074-266 33 38
E. info@borne.nl
W. www.borne.nl
Het gemeentearchief beschikt over een kleine studieruimte waar u ongestoord archiefstukken kunt bestuderen. U kunt daarbij denken aan registers van de burgerlijke stand, doop-, trouw- en begraafboeken, bevolkingsregisters, het archief van Spanjaard, het archief van het Rigteramt Borne, foto’s (circa 30.000 stuks) en films, de gemeentelijke archieven vanaf 1811, Borns(ch)e Couranten vanaf 1902 of de Joodse geschiedenis van Borne.
Archieven zijn niet alleen de vindplaatsen voor vastgelegde officiële handelingen van de gemeente, maar het zijn ook bronnen voor historisch onderzoek. Op een paar uitzonderingen na, zijn archieven na 20 jaar openbaar.

Publicaties

Noordhuis, Hennie e.a., "In verdrukking, verzet en vrijheid". Borne, Bornerbroek, Hertme, Zenderen, 1940-1945 (Hengelo 1990).