Navigatie en titel overslaan

Archiefinstellingen

Gemeente Aa en Hunze

Contact

Spiekersteeg 1
9461 BH  Gieten
T. 0592-26 77 77
F. 0592-26 77 99
E. gemeente@aaenhunze.nl
W. www.aaenhunze.nl/content.jsp?objectid=67343
Aa en Hunze is in 1998 ontstaan uit de gemeenten Anloo, Gasselte, Gieten en Rolde.

Drentsarchiefnet (www.drentsarchiefnet.nl) is de gezamenlijke website van de meeste Drentse gemeenten en waterschappen, het Drents Archief en de provincie Drenthe. Op deze site vindt u informatie over de historische archieven in de provincie Drenthe, waaronder die van de gemeente Aa en Hunze.

Van deze instelling zijn (nog) geen gegevens bekend betreffende de oorlogsgerelateerde archieven.