Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Vredegerechtshof en Vrederechters

Omschrijving

Op 12 augustus 1941 werden bij besluit van de secretaris-generaal het vredegerechtshof en de vrederechters ingesteld. Vrederechters (enkelvoudige kamer) waren gevestigd bij de arondissementsrechtbanken in 's- Hertogenbosch, Arnhem,'s-Gravenhage, Amsterdam, en Leeuwarden. Bij het gerechtshof in 's-Gravenhage werd een vredegerechtshof ingesteld (meervoudige kamer) dat kennis nam van zaken in hoger beroep. De vrederechters waren bevoegd kennis te nemen van misdrijven en overtredingen die de politieke vrede in gevaar brachten of waaraan politieke beweegredenen ten grondslag lagen.

Het archief bestaat uit vonnissen (arresten) van het vredegerechtshof te 's-Gravenhage (port. 1) en de vrederechters Amsterdam (2-11), 's-Gravenhage (12-14), 's-Hertogenbosch (15-40) en Leeuwarden (41-45). Zij zijn alfabetisch, per vrederechter, gerangschikt op naam. Van het vredegerechtshof zijn nagenoeg geen, en van de vrederechter te Arnhem in het geheel geen stukken bewaard gebleven.

Dit archief bevat informatie over rechtspraak.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)