Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de secretarie van de gemeente Wymbritseradeel 1923 - 1983

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 2.1.3.1 en 2.1.3.2 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 2.1.7 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 2.2.3 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie (zie ook het gedeponeerd archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand, hoofdstuk 3.1). Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers