Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Secretarie-archief, 1930-1960 (Wassenaar)

Omschrijving

De economische en sociale maatregelen van de bezetter, de inname van diverse openbare gebouwen en particulier bezit, de lanceringen van V-1 raketten vanaf Haags en Wassenaars grondgebied, massale evacuaties en de talrijke geallieerde bombardementen zijn slechts enkele voorbeelden van de invloed die de oorlog op het leven in Wassenaar heeft gehad.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In Rubriek -2.07.4/.5 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad (zie ook de Oude Archieven van Wassenaar (tot 1895)) en het College B&W te vinden. In Rubriek -2.08 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In het gedeponeerde archief van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers