Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van de archieven van de Raadadviseurs bij het Ministerie van Justitie, 1945-1965

Omschrijving

Het archief van de Raadadviseurs bevat voornamelijk archiefbescheiden met betrekking tot de Europese samenwerking, zeerecht, intellectueel eigendom, internationale verdragen en vijandelijk vermogen. Teven zijn er vele archiefbescheiden met betrekking tot het ontwerp van het Nieuw Burgerlijk Wetboek in het deelarchief van Raadadviseur Mr. W.G. Belinfante.

Thema's

  • Nederland 1940-1945

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

  • 227 - Stukken betreffende het adviseren van de minister inzake het beleid ten aanzien van de herbenoeming van ingevolge het Zuiveringsbesluit ontslagen notarissen, 1952-1960.

    Thema's