Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Provinciaal Bestuur van Groningen (1824) 1942-1976 (1987)

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van het Provinciaal Bestuur van Groningen.

Inventarisnummers 2659-2668 bevatten registers van besluiten en uitgegane stukken van januari 1942 tot en met augustus 1943, inventarisnummers 1-15 bevatten de registers van besluiten en uitgegane stukken van september 1943 tot januari 1946. Agenda's van vergaderingen betreffende de periode januari 1942 tot en met december 1945 bevinden zich in de inventarisnummers 52-99. Inventarisnummers 2030 -2054 bevatten agenda's van vergaderingen, met aantekeningen over de afdoening van zaken met betrekking tot de periode december 1943-december 1945. Onder inventarisnummers 2427-2442 zijn agenda's van ingekomen stukken met vermelding van de afdoening te vinden voor de periode januari. Inventarisnummers 3719 -3744 bevatten informatie betreffende politiepersoneel in de oorlogsjaren. Inventarisnummers 3803 3821bevatten personeelsdossiers van diensthoofden van verschillende afdelingen en van griffiers uit de oorlogsperiode.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers