Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de Protestants Christelijke Noodgemeente in Stalag XI A 1943-1945

Omschrijving

Stalag is een afkorting van het Duitse woord Stammlager, krijgsgevangenkamp voor dienstplichtig militairen, met name sergeanten. Stalag XI A (341) Altengrabow was een kamp dat in november 1939, bij het begin van WO II, door het Duitse leger werd ingericht voor met name gevangenen afkomstig uit West-Europa (waaronder Nederland) en de VS. Het was een groot kamp; de gevangenen waren verdeeld per regio of land. In 1942 gaf Hitler opdracht tot de deportatie van de beroeps- en reserveoficieren naar krijgsgevangenkampen. In totaal werden vervolgens circa 2700 Nederlandse militairen gedeporteerd naar diverse kampen in Nederland, Duitsland en Polen. Een gedeelte daarvan kwam ook in Stalag XI A terecht. Op 4 mei 1945 werd het kamp bevrijd door de Russen. Nog diezelfde dag vond de overdracht aan de Amerikanen plaats en werden de ex-gevangenen gerepatrieerd. In dit Stalag hadden protestantse Nederlanders zich verenigd in een 'Protestantse Noodgemeente'. Deze gemeente omvatte het kamp te Altengrabow (inclusief het 'bakkerscommando'), het kamp te Gross Lübars en de Arbeitscommando’s te Friedensau, Salzwedel, Bornsen, Cunrau (Kunrau) en Vielbaum. De gemeente werd bestuurd door een commissie met als voorzitter E. Annevlink.

Het archief bevat o.a. een actenboek, verslagen van de bestuurscommissie en een dagboek van het kerkelijk gemeenteleven en van andere gebeurtenissen

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)