Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Procureur-Generaal Amsterdam

Omschrijving

De procureur-generaal functioneerde ook als gewestelijk directeur van Politie. Na medio 1943 werd hij waarnemend Gewestelijk Politiepresident genoemd.

Het archief, bestaande uit 25 portefeuilles, droeg in zijn oorspronkelijke vorm een tamelijk chaotisch karakter en is thans volgens de geldende criteria gerangschikt. De stukken, voor het overgrote deel correspondentie en circulaires, hebben in belangrijke mate betrekking op handelingen en geschriften, die gericht zijn tegen de bezetter of de NSB en de reactie daarop van Politie en Justitie. Dit archief bevat informatie over verzet, rechtspraak, vonnissen.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)