Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van de Nederlandse Advocatenvereniging; Nederlandse Orde van Advocaten, 1921-1970 (1972)

Omschrijving

De Nederlandse Advocaten Vereniging en haar rechtsopvolger, de Nederlandse Orde van Advocaten, is een belangenvereniging van leden werkzaam in de advocatuur. Het archief bevat naast notulen, verslagen en correspondentie van het Hoofd- en Algemeen Bestuur dossiers over diverse kwesties. Er is een aantal dossiers dat betrekking heeft op de Tweede Wereldoorlog en de directe nasleep: bezettingsrecht, geldzuivering, Duitse maatregelen tegen Joodse vermogens, ontslag Joodse confrères, de berechting van oorlogsmisdaden en -misdadigers, oorlogsschade, rechtsherstel, verzetsorganisaties, vijandelijk vermogen (het Nederlands Beheersinstituut, NBI), vonnissen van Duitse krijgsraden en strafzaken voor Duitse rechtbanken in oorlogstijd en de zuivering (onder meer het schrappen van NSB'ers als advocaat). In het archief zijn de bureauarchieven opgenomen van bestuursleden van de Orde: W.P. van Doorne, L. Salomonson, G.J. Blok, W. van der Mey, A. de Seret en F. van der Feltz.

Het archief bevat een serie 'kleine' dossiers en een serie 'grote' dossiers 1941-1966. Achter de beschrijvingen van dossiers behorende tot de 'kleine' serie ontbreekt op inventarisnummerniveau de datering. Hierdoor zou het mogelijk kunnen zijn dat sommige inventarisnummers ten onrechte in de Wegwijzer zijn opgenomen en dat sommige inventarisnummers ten onrechte niet zijn opgenomen. Inventarisnummer 185 bevat archivalia van de Nederlandsche Advocatenvereeniging: brieven aan het ministerie van Justitie. Mogelijk bevindt zich hierin informatie met betrekking tot onderwerpen en thema's met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria