Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Mr. J. Huijts [geboren 1897], 1940-1978

Omschrijving

Het archief van J.L.A.V. Huijts, gedurende de tweede wereldoorlog hoofdredacteur van de Nieuwe Rotterdamsche Courant, bestaat grotendeels uit stukken betreffende zijn arrestatie in 1945, de daaropvolgende zuiveringsprocessen door de Commissie voor Perszuivering en zijn royering uit onder meer de Nederlandse Journalistenkring en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Daarnaast bevat het archief stukken over het redactiebeleid van de NRC, concepten van artikelen (waaronder artikelen over Seyss Inquart, 1949, 1967, inventarisnummer 33) en correspondentie met onder meer L. de Jong, directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, inzake de geschiedschrijving met betrekking tot de pers in de Tweede Wereldoorlog.

Een gedeelte van het archief bevindt zich bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), toegangsnummer 253. Het gedeelte dat zich bij het NIOD bevindt bestaat uit een serie chronologisch gerangschikte telexberichten van het ANP aan de redacties van de Nieuwe Rotterdamsche Courant, waarvan Johan Huijts sinds 1940 hoofdredacteur was, alsmede enkele bundels verslagen van persconferenties.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Niet-Overheid
 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 3-10 - Stukken betreffende zijn (Huijts) arrestatie en zijn zuiveringsprocessen. NB. Bevat onder andere stukken met betrekking tot: zuivering van de Nieuwe Rotterdamsche Courant door de Commissie voor de perszuivering, 1945-1946; ingekomen stenografisch verslag van zittingen van de Commissie van de Perszuivering, 2 oktober 1946; onderzoek naar het bestaan van een zuiveringscommissie 'ad hoc' der NRC in 1945, april-mei 1973; correspondentie met zijn raadsman J. Anema, 1945-1948; wederzijdse correspondentie van Huijts als gedetineerde en zijn echtgenote en zijn familieleden, met gedichten en filosofische aantekeningen van Huijts, 1945-1973; concepten van artikelen over Lasalle, het beleid van de NRC en het persbeleid van de bezetter, geschreven tijdens zijn detentie; stukken betreffende zijn proces voor de Raad van Beroep, 1948 en ingekomen stukken van het Tribunaal, houdende zijn buitenvervolgingstelling, 1947-1948

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 1 - Correspondentie over het redactiebeleid van de Nieuwe Rotterdamsche Courant en de functie van mr J. Huijts, 1940-1941

  Thema's

 • 2 - Ingekomen memoranda en telexberichten houdende instructies van organen van de bezetter inzake de berichtgeving over bepaalde feiten, met afschriften van voorschriften inzake het redactionele beleid en van de aanwijzingen aan ambtenaren van H. Colijn, 1944-1945 en z.j

  Thema's

 • 11 - Correspondentie met mr M. Rooij, hoofdredacteur van de N.R.C., en directie en commissarissen over het beleid van het blad, 1947-1961

  Thema's

 • 13-18 - Stukken betreffende nevenconsequenties van zijn zuivering door de Commissie voor de Perszuivering, 1948-1952 Betreft: zijn verwijdering uit de Nederlandse Journalistenkring; zijn zuivering door de Ereraad voor de Letterkunde; zijn verwijdering uit de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde; zijn verwijdering uit de PEN-club; zijn wering als lid van het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers. 1950-1952; zijn verwijdering als lid van de Vereniging van Nederlandse Vertalers.

  Thema's

 • 21-26 - Stukken betreffende, publicaties,interviews, bijdragen en recensies van geschiedschrijvingen over de pers in de Tweede Wereldoorlog, 1951-1974 NB. Bevat onder andere correspondentie met dr. L. de Jong van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 1951-1974

  Thema's

 • 38 - Foto's, genomen tijdens een bezoek aan het Duitse mandaatgebied Bohemen en MoraviĆ«, Z.j. (ca. 1944)

  Thema's

 • 41 - Varia inzake het redactiebeleid van de N.R.C, 1941-1946

  Thema's

 • 43 - Ingekomen brochure van H.J.G. Verschuur, "Zuiveringschaos in de pers", Z.j

  Thema's

 • 44-47 - Manuscript van een geschiedenis van het perswezen, getiteld "Bewegingsvrijheid van de pers en verdrukking der persvrijheid", Z.j. (ca. 1950) NB: Inhoudsopgave, met bibliografie van artikelen van Huijts in de Nieuwe Rotterdamsche Courant in de jaren 1940-1945; Deel I: De perspolitiek van de bezetter in Nederland. 1940-1945; Deel II: De Nieuwe Rotterdamsche Courant onder de bezetting; Deel III: Sociologische aantekening.

  Thema's