Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Moor, J.M. de

Omschrijving

De Moor was voor de oorlog rechter bij de arrondissementsrechtbank te Rotterdam. In Londen werd hij benoemd tot president van de Buitengewone Raad voor de Scheepvaart, ingesteld in 1940 op initiatief van de voorzitter van de Netherlands Shipping and Trading Committee Ltd, D. Hudig (archief 235 a). De taken van de Raad waren het doen van onderzoek naar de oorzaken van scheepsrampen en het doen van onderzoek naar de geschiktheid van koopvaardij-officieren en kapiteins als hier aanleiding toe was. De Moor hield zich ondermeer bezig met het vraagstuk van de berechting van oorlogsmisdadigers.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen buiten Nederland
    • Overheid