Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van het Ministerie van Justitie: Waarnemend Secretaris-Generaal en Raadadviseur, mr. J.P. Hooykaas, (1925) 1940-1947

Omschrijving

Het archief bevat documentatie over het beleid van het ministerie van Justitie ten tijde van de bezetting en stukken over de naoorlogse zuivering, zoals gevormd door J.P. Hooykaas als waarnemend secretaris-generaal (en later raadsadviseur) op het Ministerie. Daaronder correspondentie met mr. J.C. Tenkink, stukken over de antisemitische politiek van de Duitse bezetters, commentaren op maatregelen van H.A. Rauter tegen ordeverstoringen, stukken over de politie tijdens de bezetting, stukken over de bestraffing van dr. A. Seyss-Inquart, de zuivering van de politie en het beleid van de Nederlandse regering ten aanzien van het opleggen van de doodstraf aan oorlogsmisdadigers.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers