Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Centraal Archief van de Bijzondere Rechtspleging (CABR), 1945-1952 (1983)

Omschrijving

Het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) is een verzameling van archieven van verschillende archiefvormers die werkzaam waren op het terrein van de bijzondere rechtspleging in de jaren 1944-1952, dat wil zeggen het onderzoek naar zogenoemde 'foute Nederlanders'. Het gaat om archieven van de Politieke Opsporingsdiensten (POD), de Politieke Recherche Afdelingen (PRA), de Gemeentepolitie, de Rijkspolitie, het Openbaar Ministerie, de Bijzondere Gerechtshoven, de Tribunalen en archiefmateriaal over de bewaring en internering van politieke delinquenten in onder meer Vught, Veenhuizen en Leeuwarden.

Het bevat naar schatting 500.000 dossiers van 310.000 personen die verdacht werden en/of na de oorlog berecht werden vanwege: lidmaatschap van de NSB of andere nationaal-socialistische organisaties, landverraad of (economische) collaboratie. Ook van personen die tijdens de oorlog in Duitse krijgs- of staatsdienst waren gegaan (Waffen-SS, Weermacht, NSKK) zijn vaak dossiers aanwezig. In de persoonsdossiers kunt u stukken aantreffen als processen-verbaal, vonnissen, getuigenverklaringen, sententies en vonnissen, uitspraken van de tribunalen. Ook als een zaak na de oorlog geseponeerd is, is er een kans dat het opsporingsdossier bewaard is gebleven. Naast deze stukken bevatten de dossiers ook regelmatig bewijsmateriaal, zoals lidmaatschapskaarten van de NSB of andere nationaal-socialistische organisaties. Het archief bevat verder zeer uiteenlopend materiaal dat de opsporingsinstanties hebben verzameld over nationaal-socialistische organisaties in bezet Nederland: het betreft hier bijvoorbeeld ledenlijsten van de NSB, stukken betreffende de Waffen SS, WA, inzet voor arbeidsdienst in Duitsland etc. Ook zijn er stukken over de Stichting Winterhulp Nederland, distributie, rantsoenen, inlevering radiotoestellen e.d. Zie als voorbeeld de door ons geselecteerde inventarisnummers en vooral ook de inventaris.
Belangrijk: het archief is beperkt openbaar. De voorwaarden voor inzage vindt u in de inventaris of op de website van het Nationaal Archief.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers