Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Gezantschap in Egypte (Caïro), (1881) 1921-1954 (1961)

Omschrijving

Na de onafhankelijkheid van Egypte in 1922 werd het diplomatiek agentschap verheven tot een gezantschap. Het archief van het Gezantschap bevat o.a. agenda's van ingekomen en uitgaande stukken, stukken betreffende de personeelsbezetting, stukken betreffende de organisatie van de Nederlandse consulaten in het Midden Oosten en andere consulaire aangelegenheden. Verder zijn er stukken betreffende Egyptische regeringen, stukken betreffende nationaliteitenkwesties van Nederlanders en vreemdelingen, stukken betreffende consulaire en gemengde rechtspraak, stukken betreffende de handelspolitiek en de politieke situatie in het Midden Oosten. Ook zijn er stukken betreffende de Nederlands-Indische kolonie in Caïro en stukken betreffende de Islam.

Een klein aantal inventarisnummers heeft betrekking op de Tweede Wereldoorlog. Deze inventarisnummers hebben onder andere betrekking op verzoeken van Nederlanders die in buitenlandse krijgsdienst willen treden en de Nederlandse nationaliteit willen behouden en op de koopvaardijschepen

Thema's

Indeling

 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid
 • Nederlandse instellingen en personen buiten Nederland
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 607, 609-610 - Stukken met betrekking tot het Koninklijk Huis: de viering van de verjaardag van koningin Wilhelmina in Caïro (1928-1945), de viering van de geboorte van prinses Margriet in Caïro (1943) en de reis van Prins Bernhard naar Egypte in 1943.

  Thema's

 • 613 - Stukken betreffende het vrijgeven van gesequestreerde Nederlandse tegoeden in Syrië en Libanon door de Franse regering. 1940-1947

  Thema's

 • 614 - Stukken betreffende de evacuatie van Nederlanders van en naar Egypte. 1941-1942

  Thema's

 • 615 - Stukken betreffende de activiteiten van het Nederlands Steuncomité in Egypte ten behoeve van de oorlogsslachtoffers. 1940

  Thema's

 • 616 - Stukken betreffende inzamelingen in Egypte ten behoeve van het Prins Bernhard Fonds. 1941-1943

  Thema's

 • 617 - Stukken betreffende de activiteiten van het Prinses Margriet Fonds in Egypte. 1943-1945

  Thema's

 • 618 - Stukken betreffende de activiteiten van het Nederlandse Rode Kruis in Caïro. 1943-1946

  Thema's

 • 619 - Stukken betreffende de activiteiten van het Nationale Fonds in Caïro, 1945

  Thema's

 • 626 - Stukken betreffende de bescherming van de Nederlandse kolonie te Caïro en Alexandrië tegen vijandelijke luchtaanvallen. 1939-1940

  Thema's

 • 675 - Stukken betreffende verzoeken van Nederlanders die in buitenlandse krijgsdienst willen treden en tevens de Nederlandse nationaliteit willen behouden. 1940-1946

  Thema's

 • 693 - Stukken betreffende de bescherming van de Nederlandse belangen in Egypte door Zwitserland. 1942

  Thema's

 • 701 - Stukken betreffende het aanstellen van een verbindingsofficier voor koopvaardijzaken in Egypte. 1943

  Thema's

 • 703 - Stukken betreffende het overplaatsen van Nederlanders uit vreemde krijgsmachten naar Nederlandse strijdmachten. 1941-1943

  Thema's

 • 704-705 - Stukken betreffende diverse aangelegenheden van Nederlandse koopvaardijschepen in Egypte. 1940-1943, waaronder correspondentie met het Ministerie van Buitenlandse Zaken inzake spanningen op de Nederlandse koopvaardijschepen in Egypte in 1941

  Thema's

 • 706 - Rapport aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de overtocht van de matrozenkoopvaardij naar Engeland. Afschriften 1941

  Thema's

 • 707 - Stukken betreffende de aanwezigheid van Nederlandse schepen in Turkse havens, 1941-1942

  Thema's

 • 708 - Stukken betreffende de vlootaalmoezenier pater J. Waterreus. 1942-1945

  Thema's

 • 709 - Stukken betreffende het aanstellen van een scheepvaartinspecteur te Alexandrië. 1944-1945

  Thema's

 • 711 - Scheepsverklaringen. Afschriften 1942-1950

  Thema's

 • 712 - Stukken betreffende het aanstellen van een Nederlandse deskundige voor koopvaardijzaken, 1942-1943

  Thema's

 • 713 - Stukken betreffende de Stichting "Nederland ter Zee". 1941

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 715 - Rapporten aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de politieke situatie in Egypte. Afschriften met bijlagen 1930-1944

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 726 - Stukken betreffende een eventuele emigratie van Joodse families uit Palestina naar Nederlands-Indië. 1941-1942

 • 759 - Stukken betreffende diverse in Palestina genomen maatregelen als gevolg van de oorlog, 1939-1943

  Thema's