Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van het Ministerie van Algemene Zaken, 1937-1945

Omschrijving

Het archief bevat de formele correspondentie van de minister-president uit de periode juli 1937 - mei 1940. Het bevat ministerraadsstukken uit die periode, waarvan overigens het meeste niet is bewaard gebleven. De stukken uit de periode 1940-1945 zijn veelal behandeld in het College van Secretarissen-Generaal. Voorts zijn er uit de gehele periode stukken betreffende de uitvoering van het takenpakket: beheer van de hoofdstukken I, II en IIA van de Rijksbegroting, personeel van de Hoge Colleges van Staat en van het ministerie zelf, adelszaken en ridderorden. Het archief is niet volledig. De stukken betreffende de Arbeidsdienst bevinden zich niet in dit archief.

Hoofdstuk A bevat Agenda's van ingekomen stukken bij afdeling II van het ministerie,1937-1945 en register van uitgaande brieven en besluiten van afdeling II.
10 oktober - 4 mei 1942 en klapper op de agenda's van ingekomen stukken bij afdeling II. 17 mei 1940 - 29 oktober 1941
Rubriek 07.52 Bestuurscolleges bevat onder andere agenda's van vergaderingen van de Raad van Ministers (november 1939- 6 mei 1940) en notulen, klappers op notulen en agenda's van vergaderingen van het College van secretarissen-generaal periode 1940-1943
Rubriek .07.55 bevat stukken met betrekking tot werkzaamheden en taken van verschillende departementen en rijksdiensten, waaronder van het Mnisterie van Volksvoorlichting en Kunsten in de oorlogsperiode
.07.07 bevat stukken met betrekking tot Regeling, vaststelling en vastlegging van bestuurs en beheershandelingen in de oorlogsperiode.
In inventarisnummers 102-112 bevinden zich stukken betreffende benoeming, bezoldiging, bevordering, op non-activiteitstelling, ontslag en overlijden van personeel van het ministerie en de daaronder ressorterende diensten. 1937-1945 10 omslagen en 1 pak

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers