Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Militair Gezag; Provinciale Militaire Commissaris (in Groningen), 1945-1947

Omschrijving

In de inventaris zijn de stukken geplaatst onder de verschillende secties van het Militair Gezag:
Sectie I, Binnenlandse Zaken; sectie II, Juridische Zaken; Sectie III, Politie; sectie IV, Brandweer en Luchtbescherming; Sectie V, Financiën, sectie VI, Economische Zaken; Sectie VII, Transport; sectie VIII, Volksgezondheid; sectie IX Openbare Werken; sectie X, Arbeidszaken; sectie XI, Voorlichting; sectie XII, PTT; sectie XIII sociale voorzieningen, sectie XIV Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, sectie XV, Oost- en West-Indische Zaken. Verder zijn er de rubrieken Grensbewaking; Evacuatie en Repatriëring; Secretariaat (waaronder Engelse correspondentie en correspondentie met Civil Affairs); Personeelszaken; Algemene Zaken; Troependetachement; Verslagen en Rapporten; Rechtsherstel; Documentatie; Geschiedschrijving; Liquidatie, Correspondentie en agenda's; Financieel Archief;

Thema's

  • Nederland 1940-1945
    • Nasleep - Militair Gezag/Nederlands bestuur na WOII

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers